Tid til ro - fordyb dig i naturen


Giv dig selv en lille pause fra hverdagens stress og de vante rammer.

Giv plads til nærvær, både alene og sammen med de andre.

Oplev hvad udesidning, stillegang, bål og små øvelser giver af nærvær og ro.

Hver gang får du ny inspiration og øvelser med hjem til aktivt at bruge naturen til at afstresse, genoplade og få ny energi.


Naturens grønne omgivelser har en positiv påvirkning på både vorse fysiske og mentale helbred.

Så træk i overtøjet og lad bekymringerne blive hjemme. Naturen er derude; klar til at passe på os.


Deltagelse kræver ingen særlige forudsætninger.

Medbring praktisk tøj til at være udenfor.

Undervisere Nina Schiøtz og Susanne Østergaard

Det foregår i Holte Terapihave og Grevinge Skov.

Tilmelding til kontakt@detnatur.dk

Pris: 200,- pr gang.
Vil du vide mere - så læs med herunder - om stress, som er den primære årsag til et markant stigende behov for naturterapi.

Du kan læse om stress generelt, om unges udfordringer med stress, om naturens og bålets betydning og effekt.


Stress - snigende, usynligt og tabu


Stress er en helt naturlig reaktion, på noget usundt! Hvis du er under pres og skal præstere lidt ekstra i en kortere periode, kan de fleste af os håndtere det. Til gengæld kan stress gøre os syge, hvis det står på i længere tid. Overgangen fra acceptabel til usund stress sker for de fleste, uden de lægger mærke til det. Grænsen skubbes hele tiden lidt under dække af gode argumenter. Mange taler om at stoppe op. Nogle "selvmedicinerer". De færreste stopper - før det er for sent.

Ifølge WHO, er stress ved at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. Det gælder i høj grad i Danmark, hvor mellem 1/4 og 1/3 af danskerne scorer højt på stress-skalaen. Stress medfører for mange, ofte langvarigt sygefravær, det øger risikoen for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom, angst og depression, hvilket koster dyrt for den enkelte og for samfundet. Stress er særligt udtalt blandt kvinder.


De vigtigste (og værste) fakta omkring stress:


 • 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress – hver dag.
 • 450.000 danskere – svarende til 13 % føler sig nervøse eller stressede dagligt (2013).
 • For 52% vedkommende er arbejdet den største kilde til stress.
 • Hver fjerde teenager oplever stress – Gymnasier 55% som de 20% mest stressede.
 • Unge oplever stress i problematisk omfang allerede i folkeskolen: 4% i 8. klasse og 8% i 9. klasse oplever høj stress.
 • Andelen med højt stressniveau er større blandt kvinder (29,0 %) end blandt mænd (21,0 %). Et tilsvarende mønster ses i alle aldersgrupper.
 • Andelen med et højt stressniveau er især stor blandt kvinder i aldersgruppen 16-24 år (40,5 %) samt blandt arbejdsløse (47,0 %), førtidspensionister (55,6 %) og andre uden for arbejdsmarkedet (54,6 %).
 • I perioden 2010 til 2017 er der sket en stigning på 4,3 procentpoint i andelen med et højt stressniveau.
 • Ubehandlet stress udløser over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser.
 • 30.000 hospitalsindlæggelser skyldes stress om året.
 • 500.000 kontakter til egen læge pr. år.
 • 75% af alle danskere vil på et eller flere tidspunkter i livet være stressede.
 • Hver femte, der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job.


Hvad koster det i kroner/ører?

 • 1,5 million ekstra fraværsdage pga. sygdom om året pga. stress.
 • Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt.
 • Der bruges 14 mia. kr./år i samfundsudgifter, i form af sygefravær, tidlig død og udgifter til sundhedsvæsenet pga. stress.
 • Stressrelaterede hjertekarsygdomme kostede allerede i 1992 samfundet ca. 900 millioner kroner.


Kilde: Stressambassadøren.dk

Bålets og fortællingernes betydning


Et af de elementer, der altid indgår i DetNatur forløbene er bålet. Det er helt bevidst, da det er med til at skabe tryghed, øge samhørigheden i gruppen samt åbne op for historiefortællingen. Historier kombineret med bålet støtter os i at glemme tid og sted og være tilstede i nuet. Forskning i disse elementer, viser at:

 • Der sker en ændring i vores kognitive funktioner, når vi sidder ved et bål.
 • Opmærksomheden ændres automatisk til den mere spontane opmærksomhed, hvor krop og sind slapper af.
 • og krop og hjerne restituerer
 • Bålet stimulerer vores oplevelse af at føle os trygge, hvorved nervesystemet slipper ift om der er fare på færde
 • Vores sanser stimuleres, fx ved varmen og de mange små detaljer og fragmenter, der fascinerer og fanger vores opmærksomhed
 • Samtale omkring et bål bliver lettere, hvor opmærksomheden skifter fra at være analyserende og i alarmberedskab til en form for opslugthed, hvor kroppen giver slip og ikke bruger ret meget energi, hverken mentalt eller fysisk.
 • Bålets beroligende virkninger kan bruges det til at komme sig i forbindelse med stress, da nervesystemets flexibilitet trænes.
 • Når et miljø føles trygt, hvilket vi oftere oplever i naturen, kan vi koble af. Natur uden trusler forårsager automatisk positive følelser og en afstressende kropslig reaktion, der fremkalder følelser af ro, afslapning, komfort og fascination.


Da mennesket er en del af naturen, næres vi helt automatisk, når vi er i vores rette element/omgivelser; hvilket er i naturen. DetNatur lægger vægt på at du genetablerer gode naturlige vaner, som nemt kan integreres i enhver hverdag. Naturen kan bruges som løftestang til at mindske stresssymptomer, og du kan have brug for det, af mange årsager - det er slet ikke kun dem, der har travlt og er pressede på arbejde, der oplever at være stressede.


læs om Holte Terapihave og os - klik her


Naturens betydning


Man kan bruge naturen rekreativt og finde ro, og man kan gå skridtet videre; I DetNatur bruger vi naturen terapeutisk - det vil sige, at vi har lavet et omfattende program af bestående af små samtaler, lege, vejrtræknings- og sanseøvelser, samvær ved bålet med fortællinger, stillevandringer, skovbadning, stillesidning og meget mere. Du deltager på forløbet i en gruppe, hvor vi opbygger et positivt fællesskab, gennem alle de aktiviteter vi laver sammen. Det handler først og fremmest om, at få skabt en følelse af tillid, afslappethed og glæde i gruppen. 


Hele forløbet er sammensat, så det (gen)opbygger og styrker vores nervesystem og evne til at mærke vores krop - at være her og nu og slappe af i det.


I Sverige har man siden 2006 kunne få natur på recept som middel. Resultatet viser at tilknytningen til sundhedsvæsnet er faldet med 26% efter naturterapi. Vi ønsker at bidrage til denne positive udvikling i Danmark.

Dybest set er naturen den mindst alternative behandlingsform, der findes. Det er den mest oplagte, effektive og tilgængelige medicin mod stress, vi har - men desværre også den mest oversete!”


Fact er, at vi er en del af naturen, alle vores gener er skabt til at leve i naturen, og kun de “sidste  sekunder” af mennesket 300.000 års eksistens, har vi fjernet os mere fra den natur, til et ganske andet liv i dag.

Vi tænker, det er tid til at vende tilbage og opleve naturen, og hvad den betyder for os.


DetNatur for unge


Unge, der lider af ensomhed, stress, angst, selvskade og depression, er steget voldsomt. Børns vilkår har lavet undersøgelser, der dokumenterer problemets omfang.

 • Hert 4 barn mistrives i skolen - 7,5 gange så mange børn og unge får angst, som for bare 30 år siden.
 • Samlet set bliver 15 % af børn og unge diagnostiseret, inden de fylder 18. 

Der er store krav til de unge, som skal klare sig godt på alle områder, og netop i den periode mellem 16 og 24, hvor de også skal skabe deres egen identitet og personlighed, mens de samtidig føler sig utilstrækkelige, usikre og sårbare. 


I DetNatur inviterer vi de unge ud i en verden, hvor der er højt til loftet, og hvor der ikke konstant sættes krav til dem. Når vi opholder os i naturen, med dens stille lyde, mange farver, dufte, og skønhed, sendes der beroligende signaler fra hjernen, som får nervesystemet til at sænke pulsen og blodtrykket, og de nedsætter de stressrelaterende hormoner, som fysisk får kroppen  til at slappe af, og gøre åndedrættet  langsommere.

 

Vi er biologisk skabt til et liv i naturen. For disse pressede unge, bliver naturen en slags "ladestation", hvor de mentalt kan lade op. Naturen kræver ikke noget af dem, og den styrer ikke  deres opmærksomhed, som så mange andre steder de befinder sig.

Ophold i naturen er stimulerende for deres mentale sundhed, fordi de der benytter sig af spontan opmærksomhed, som ikke kræver nogen energi fra os at bruge, modsat funktionel opmærksomhed, som er formålsrettet fx mod opgaveløsning, hvilket kan være krævende, når der bliver for meget af det.

I naturen får hjernen ro, og det giver kroppen gode muligheder for at restituere sig, og, mens hjernen genopbygger kognitive resurser.

De unge bliver bedre til koncentre sig, når de tilbringer tid i naturen, og de mærker forskellen på et nervesystem i uro og et i ro. Bagefter vil de selv, med en lille indsats være i stand til at genskabe den ro med det de lærer på forløbet.


kilder: 

"Natur på Recept" af Birgitte Sølvstein, Leeman Partners : "Ung i trivsel", "Gro" - Askov Hus AskovfondenOm Natur-terapiens brug og baggrund


Videnskabelig forskning, oprindeligt primært af japanske forskere og sidenhen i stigende grad af forskere globalt - har vist adskillige sundhedsmæssige fordele ved blot at tilbringe tid i naturen på en afslappet måde. Nogle af disse fordele inkluderer:

 • Øget immunforsvar, herunder en stigning i Natural Killer (NK) -celler, der er målrettet mod kræftformer
 • Nedsat stress
 • Øget evne til at fokusere
 • Bedre humør og søvnkvalitet


Naturterapi, også kendt som øko-terapi, grøn terapi eller naturassisteret terapi, er den anvendte praksis inden for det voksende felt inden for øko-psykologi, som blev udviklet af Theodore Roszak. Naturterapi stammer i mange tilfælde fra troen på, at mennesker er en del af livets web, og at vores psyker ikke er isoleret eller adskilt fra vores miljø. Naturpsykologi giver enkeltpersoner mulighed for at udforske deres forhold til naturen - et område, der kan virke overset i mange andre typer af psykoterapi. Mens nogle fagfolk udelukkende underviser og praktiserer naturpsykologi, integrerer andre behandlere aspekter af naturterapi i deres eksisterende praksis.

De mest almindelige øko-terapi-aktiviteter: 

 • Naturmeditation: Denne meditation finder sted i naturlige omgivelser, f.eks. En park, og udføres sommetider som en gruppeterapi. Medlemmer af gruppen identificerer noget i naturen, der tiltrækker dem og bruger derefter et par minutter på at overveje, hvordan dette aspekt af naturen relaterer til dem, og hvad de kan lære af netop dette. 
 • Havebrugsterapi: Brugen af plante -og haverelateret arbejdsaktiviteter kan bruges til at fremme dit velvære. Aktiviteterne kan omfatte, at plante frø, grave i jorden, feje blade eller lignende. Denne form for terapi anbefales i tilfælde af stress, udbrændthed eller stofmisbrug. Ydermere kan dette også være effektivt for ældre, i tilfælde af social isolering. 
 • Dyreassisteret terapi: I dyreassisteret terapi introduceres et eller flere dyr i helingsprocessen. Nogle undersøgelser har vist, at eksempelvis det at klappe eller lege med en hund reducerer vrede og agitation hos nogle mennesker. Nærværet og særligt helste og hundes evne til at spejle personens energi vhja spejlneuroner har ligeledes vist sig at have en gavnlig effekt på både stress, angst og depression. 
 • Fysisk træning i et naturligt miljø: Dette kan omfatte aktiviteter såsom gåture, jogging, cykling eller yoga i en park. Disse typer aktiviteter fremmer øget opmærksomhed omkring den naturlige verden og anbefales sommetider til reduktion af stress, angst, depression og vrede. Bl.a. DGI har udviklet en række foldere med øvelser til denne terapi-form.
 • Inddragelse i bevarings-aktiviteter: Gendannelsen eller bevarelsen af ​​det naturlige miljø kan hjælpe med at skabe en følelse af formål og håbefuldhed. Da denne aktivitet normalt udføres i grupper, kan den også hjælpe med at skabe en følelse af tilhørighed og sammenhørighed, som samtidigt forbedrer ens humør.


I DetNatur er nogle af de ovenstående elementer inkluderet i forløbet - kombineret med specielt udviklede øvelser, der er tilpasset målgruppens behov.

 

Kilde: VINATUR

Har du nogle spørgsmål?